L/XL系列>>
 

 


设计寿命
12-15年 

 


标称容量
14-575Ah

 


整体电池/
单体电池

 


栅格状板栅
结构

 


阀控式铅酸
蓄电池

 


可再生循环

 


免维护蓄电池(无需加液)

 


大电流放电

 
 

产品其它特性:

高性能与长寿命 
符合IEC 896-2技术要求
符合BS 6290条款第4部分UL 94-V0要求 
依据IATA,DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制
EUROBAT等级:长寿命电池

 
 
型号 防火等级 电压 V 额定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
L2V220 UL 94 HB/V0 2 220 208 135 282 16
L2V270 UL 94 HB/V0 2 270 208 135 282 18.3
L2V320 UL 94 HB/V0 2 320 208 201 282 24.2
L2V375 UL 94 HB/V0 2 375 208 201 282 26.5
L2V425 UL 94 HB/V0 2 425 208 201 282 28.8
L2V470 UL 94 HB/V0 2 470 208 270 282 32.6
L2V520 UL 94 HB/V0 2 520 208 270 282 35
L2V575 UL 94 HB/V0 2 575 208 270 282 37.3
L6V110 UL 94 HB/V0 6 112 272 166 190 23
XL6V180 UL 94 HB/V0 6 179 309 172 241 30
L12V15 UL 94 HB/V0 12 14 181 76 167 6.5
L12V24 UL 94 HB/V0 12 23.5 168 127 174 9.5
L12V32 UL 94 HB/V0 12 31.5 198 168 175 13.5
XL12V50 UL 94 HB/V0 12 50.4 220 172 235 19.5
XL12V70 UL 94 HB/V0 12 66.6 262 172 239 24.6
XL12V85 UL 94 HB/V0 12 85.7 309 172 239 29.3
 

电话直呼
在线客服
发送邮件
企业地标
联系我们:
010-87715801
010-87715805
销售工程师
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息